Alles over schizofrenie

Op Schizofrenieplein vindt u vrijwel alles over schizofrenie. Voor vragen die hier niet worden beantwoord verwijzen wij u graag door naar Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Wat is schizofrenie?

Behandeling

Psychologie en de zorgverzekering

De basisverzekering is een verplichte verzekering in Nederland. Vanuit deze verzekering worden talloze behandelingen vergoed. Dit geldt ook voor psychologische hulpverlening. Wanneer je goede zorg wil hebben maar niet te veel kwijt wil zijn vind je hier de goedkoopste zorgverzekering 2019. Als je in aanmerking wilt komen voor een vergoeding vanuit je zorgverzekering, dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Graag leggen wij je uit hoe het zit en waar je op moet letten.

De arts als eerste aanspreekpunt

Psychologische hulp wordt grotendeels vergoed vanuit het basispakket voor de zorgverzekering. Echter dien je wel het bestaande protocol in acht te nemen. De huis- of bedrijfsarts is altijd het eerste aanspreekpunt als je behoefte hebt aan psychologische hulpverlening. Bij psychologische klachten of problemen, krijg je advies en begeleiding door een arts. Eventueel kan deze medicijnen voorschrijven.

Ondersteuning vanuit de huisartsenpraktijk

Een huisarts kan ook ondersteuning bieden door het inschakelen van van een Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH). Deze heeft een specialisatie in geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Na een intake wordt er een inschatting gemaakt van je problemen en krijg je binnen een aantal sessies de hulp die je nodig hebt. Het gehele traject valt onder huisartsenzorg. Dit betekent dat er geen sprake is van een eigen risico of eigen bijdrage.

Basis- of gespecialiseerde GGZ

Soms zijn psychische problemen zo heftig, dat het onmogelijk is dit binnen een vijftal sessies te verhelpen. In dat geval verwijst een huisarts je door naar de basiszorg GGZ of de zogenaamde gespecialiseerde GGZ. De basis GGZ, ook wel generalistische basis GGZ genoemd, is er voor mensen met milde psychische problemen. Bij ernstige problematiek verwijst een arts door naar de gespecialiseerde GGZ. In beide gevallen is behandeling mogelijk door een psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

Worden psychologische behandelingen vergoed?

Psychologische hulpverlening vanuit de basis- en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket, mits er aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Er moet een diagnose gesteld zijn vanuit DSM IV.
  • Er moet altijd een verwijsbrief zijn vanuit een huis- of bedrijfsarts.
  • In de verwijsbrief moet staan waarvoor verwijzing nodig is, wat de klachten zijn en welke behandeling er nodig is.
  • Een verwijsbrief is altijd één jaar geldig. Vaak is er geen nieuwe verwijsbrief nodig, tenzij de behandeling langer dan een jaar wordt onderbroken.

Veel behandelingen worden geschrapt

Binnen de GGZ is er de afgelopen jaren ontzettend veel veranderd, zeker ook op het gebied van vergoedingen door zorgverzekeraars. Veel behandelingen zijn inmiddels geschrapt uit het basispakket. Dit betekent dat veel psychologische hulpverlening voor eigen rekening komt. De vergoeding voor onder meer een aanpassingsstoornis en relatietherapie zijn komen te vervallen en worden niet langer vergoed door de basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Wil je een beroep doen op psychologische hulpverlening die niet wordt vergoed vanuit het basispakket? Dan loont het om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten bij je zorgverzekeraar. Daarmee voorkom je dat een behandeling niet wordt vergoed. Let er op dat een zorgverlener is aangesloten bij een zorgverzekeraar, zodat je de garantie hebt dat je het volledige bedrag niet zelf hoeft te betalen. Aan het einde van elkaar kun je overstappen naar een andere zorgverzekeraar om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Houd wel altijd rekening met een eventuele eigen bijdrage, zelfs als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten.