Samenvatting bijwerkingen per medicijn

Toelichting bij de tekens: Verklaring van termen:
+      =   effect aangetoond
++    =   duidelijk effect
+++  =   sterk effect
±      =   soms
–      =   geen
sederend  =  kalmerend, dempend, slaperig makendbewegingsstoornissen  =  Parkinsonisme, spierstijfheid, verminderde beweeglijkheid, trillende handen en bewegingsonrust (akathisie)

 

Klassieke antipsychotica

Naam antipsychotisch sederend bewegingsstoornissen orthostatische hypotensie droge mond wazig zien
Haldol +++ + +++ + +
Impromen +++ + +++ + +
Cisordinol +++ +++ ++ ++ *
Fluanxol +++ ++ ++ ++ *
Orap ++ + + +
Semap ++ + + +
Trilafon ++ + ++ +
Anatensol +++ + +++ ++ +

 

Atypische antipsychotica

naam antipsychotisch sederend bewegingsstoornissen orthostatische hypotensie droge mond wazig zien
Leponex +++ +++ +++ *
Abilify ++ ± ± ++
Dogmatil ++ ± ± ±
Risperdal +++ ± ± +
Seroquel ++ +++ +
Zyprexa +++ ++ ± ±

Alle middelen kunnen tot gewichtstoename leiden, clozapine sterk en olanzapine zeer sterk.

De basis van deze tekst schreef psychiater Jeroen van der Linden op verzoek van de stichting Nu voor Later.