Omgang verpleegkundigen met familie

Zaterdag 11 november 2006 (20061111)
bron: Ypsilon
copyright: Redactie Schizofrenie Bulletin / Ypsilon
locatie: psychoseplein.nl

COOV PRESENTEERT OPLEIDINGSMODULE OVER WERKEN MET FAMILIE

BUNNIK, 11-11-2006 – “Onder normale omstandigheden is het een beroepsfout om de familie niet te betrekken bij de behandeling. Zij verdienen ondersteuning, met hen moet worden afgestemd omdat zij de belangrijkste schakel zijn in het proces dat patienten doormaken op weg naar stabiliteit. Naasten kunnen dat proces stimuleren, maar net zo goed belemmeren. Als verpleegkundige moet je in beide gevallen respectvol met hen kunnen omgaan.” Kernachtiger had het COOV, het Centraal Orgaan Opleidingen Verpleegkundigen in de GGZ, niet kunnen samenvatten waarom het besloot een aparte opleidingsmodule voor verpleegkundigen te maken over het omgaan met de familie. De eerste versie van de nieuwe module werd vandaag op de studiedag van Ypsilon aangeboden door Cecile aan de Stegge, zelf psychiatrisch verpleegkundige.

De inkt was nog nat toen Aan de Stegge de module overhandigde aan Ypsilonvoorzitter Gerrit Kersten. “De ontwikkeling heeft ook een lang traject gekend. Maar toen Ria van der Heijden, oprichter van Ypsilon, eerder dit jaar overleed, heb ik gezegd dat we dit jaar met de module zouden komen. Tot gisteren is er aan de tekst gewerkt, maar hij ligt er. En ik hoop dat u als familie uw instelling benadert om te stimuleren dat de module nu ook gebruik gaat worden”, hield Aan de Stegge haar gehoor voor.

De aanlooptijd was dan lang, het resultaat is er ook naar. Niet alleen wordt de driehoek (triade) tussen hulpverlener, patient en familie beschreven en onderbouwd, tegelijk hebben de makers aansluiting gezocht bij wat er al is op het gebied van familieondersteuning. Via werkopdrachten maakt de aanstormend verpleegkundige kennis met de modelregeling “Betrokken omgeving” die als gouden standaard vastlegde hoe de omgang tussen instelling en familie moet zijn geregeld. Maar ook maakt hij kennis met lotgenotengroepen van zowel ouders als patienten en leert hij zijn eigen rol daarin bepalen. Veel aandacht is bovendien besteed aan de methodiek.

De module op HBO-niveau, waaraan ook familieleden van Ypsilon meewerkten, kreeg als volledige titel mee “Patient- en familiebeleid in een triadebenadering; hulpverlener, patient en familie als een bondgenootschap” en is als het goed is vanaf 1 december op tal van websites te raadplegen. Uiteraard ook op die van Ypsilon.