Hoe herken ik schizofrenie?

Schizofrenie herkennen is niet altijd gemakkelijk. Je kunt het vaak niet aan de buitenkant zien en het kan een tijd duren voordat de symptomen zichtbaar worden. Mensen die de ziekte hebben, kunnen of willen niet onder woorden brengen waar ze last van hebben. Bovendien uit de ziekte zich bij geen twee mensen op dezelfde manier.
Toch zijn er tal van signalen die op schizofrenie kunnen duiden. Misschien merkt u dat uw familielid, partner, vriend of kennis:

 • op voor anderen onbegrijpelijke manier angstig of in de war is
 • er niet in slaagt om in werk, studie of hobby te presteren wat er normaal gesproken van hem of haar verwacht kan worden
 • op een vreemde manier praat, soms ook met nieuwe, zelfverzonnen woorden
 • beweert stemmen te horen of praat met denkbeeldige, voor anderen niet werkelijk aanwezige personen
 • verhalen ophangt over complotten of geheime organisaties en daarin soms het eigen gezin of de partner betrekt
 • vreemd loopt of beweegt, op zo’n manier dat anderen zich er ongemakkelijk bij voelen
 • mensen in de omgeving afschrikt of irriteert door de manier waarop hij of zij zichzelf verwaarloost
 • onvoorspelbare woede-uitbarstingen heeft
 • de hele dag in bed ligt, maar ’s nachts door het huis spookt of in de stad ronddwaalt
 • zichzelf kwaad dreigt te doen
 • geen vriend(inn)en maakt of hooguit korte, oppervlakkige contacten heeft
 • zegt iemand anders te zijn
 • zegt dat anderen gedachten uit zijn/haar hoofd trekken of er juist gedachten inbrengen.

Herkent u dit? Dan bestaat gerede kans dat sprake is van schizofrenie. Een op de honderd mensen lijdt aan deze ernstige psychiatrische ziekte. Zelf zullen zij niet snel om hulp vragen. Dat zullen die 99 anderen moeten doen. Vraag bij Ypsilon hoe!