Tips bij een crisis

Crisis

Wanneer iemand psychotisch is moet zo snel mogelijk psychiatrische hulp worden gezocht. Meestal verdwijnt de psychose met het gebruik van een antipsychoticum. Daarna is het echter van het grootste belang dat de getroffene inzicht krijgen in het waarom van de psychose en de mogelijkheden om herhaling te voorkomen.

In de praktijk is het echter niet zo eenvoudig als in de voorgaande drie zinnen beschreven staat. Verschillende problemen kunnen een vlotte behandeling belemmeringen en meestal doen die problemen zich tegelijkertijd voor. Maar een ding is zeker: hoe langer het duurt voor er hulp geboden wordt, des te moeilijker is het de patiënt uit de psychose te halen.

Een psychose verdwijnt niet vanzelf maar kan wel geleidelijk aan lijken te verdwijnen doordat de patiënt er als het ware mee heeft leren leven, totdat een nieuwe uitbarsting weer alles overhoop gooit.

De problemen in de praktijk komen van drie kanten:

  1. De patiënt werkt niet mee
  2. Hulpverlening werkt niet of onvoldoende mee
  3. De familie of anderen werken niet mee

Na de crisis

Nadat de psychose verdwenen is, gaat het erom nieuwe crisissen te voorkomen. De kwaliteit van de nazorg en de opvang thuis bepaalt of een patiënt terugvalt of zijn leven weer opnieuw kan oppakken – binnen de beperkingen van zijn handicap.