De familie of anderen werken niet mee

Iemand die psychotisch is, is zeer gevoelig voor reacties uit zijn directe omgeving. Het tegendeel lijkt vaak het geval te zijn, maar schijn bedriegt. Wanneer de omgeving van de patient in paniek raakt, dan zal de psychose versterkt worden, blijft de omgeving kalm, helder en duidelijk – vastberaden dan heeft dat een kalmerende werking op de patient. De houding van de omgeving, met name de naaste omgeving en de personen waarin de patient vertrouwen stelt, kan van doorslaggevende betekenis zijn.

  • Fouten bij de aanpak van een acute psychose:
  • Proberen de zaak binnenskamers te houden
  • Omwille van de lieve vrede een eind mee gaan in de wanen van de patiënt
  • Denken dat de patiënt zich aanstelt en dienovereenkomstig handelen
  • Niets meer met de patiënt te maken willen hebben
  • De patiënt verwijten maken
  • Ultimatums stellen, dreigementen uiten
  • Kwaad worden
  • Erop vertrouwen dat hulpverleners het alléén kunnen oplossen

Een vaak voorkomende fout van mensen die zich bewust zijn van het feit met een gestoord mens van doen te hebben, is de gestoorde niet meer serieus te nemen.

Praten over de patiënt in de derde persoon terwijl hij of zij zelf aanwezig is
Dit is niet alleen buitengewoon beledigend en maar ook zeer beangstigend voor de patiënt
De patiënt voorhouden dat iedereen wel een beetje gek is en niemand normaal
Het tegendeel is waar: schizofreniepatiënten zijn allesbehalve ‘gek’ en schizofrenie is – helaas – een heel normale ziekte.
Bepaalde gespreksonderwerpen uit de weg gaan, om de lieve vrede te bewaren
Dat is fout wanneer dat een stilzwijgende, hypocriete bevestiging van waanideeën inhoudt.
Binnenskamers gedrag tolereren dat men buitenhuis probeert te verbieden
De patiënt heeft behoefte aan duidelijkheid en eerlijkheid
Niet de politie bellen wanneer de patiënt gewelddadig wordt
De politie is de ideale instantie om de patiënt duidelijk te maken dat een gedwongen opname onvermijdelijk is.
De patiënt in de steek laten, omdat hij of zij daar ‘zelf om gevraagd heeft’
Verwacht niet dat de patiënt daardoor ’tot inkeer’ zal komen

In het algemeen geldt dat een psychotische patiënt vooral behoefte heeft aan duidelijkheid en eerlijkheid. Daarbij moet en hoeft de familie zich niet te schamen voor het psychotische familielid. Integendeel in alle openheid moet het probleem worden onderkend en de bestrijding ervan georganiseerd. De patiënt hoeft daarvoor geen toestemming gevraagd te worden.